5 de jul. 2004

Editorial revista Recapte. n 22. 2004La revista “Recapte” del curs 2003-04 dedica l’espai monogràfic a la temàtica presentada en la jornada pedagògica: la literatura oral. Les jornades organitzades en dissabte, pel Moviment de Mestres de les Terres de l’Ebre, es fan al voltant de temàtiques innovadores són un referent per al professorat. Aconseguir reunir més de cent persones, el dia 28 de febrer, ha estat una fita que ens dóna més força per avançar en els nombrosos reptes que actualment es presenten.

Tenim unes perspectives de canvi prou importants per tornar a implicar-se en el debat que ja s’està anunciant. Des de la renovació pedagògica s’ha fet sempre una aportació positiva en les propostes de millora i amb el compromís que s’ha pres per a respondre a les noves necessitats de la societat actual.

Els centres educatius ens hem d'avançar presentant projectes a l'administració i pressionant perquè se'ns reconega el treball que estem desenvolupant. No hem de deixar que altres prenguen decisions sense escoltar-nos. És en aquest aspecte que hauríem de parlar ja d'escoles al territori, compromeses amb un projecte educatiu de ciutat, a l’igual que ja tenim escoles que fan programes europeus i altres que estan en xarxa i que es coordinen.

Aconseguim, per damunt de tot, que els nostres centres no siguen exclosos de les decisions i cerquem un model participatiu que ha de constituir la millor garantia perquè els canvis que s’impulsen es puguen dur a terme amb el màxim de consens.

Volem acabar aquest editorial deixant constància d'unes paraules de record a Cinta Curto, que tindrà l'honor que el nou centre de Ferreries durà el seu nom, i a Carme Rovira. Volem posar el caliu humà que mereixen les nostres companyes i famílies. Mantindrem encesa la flama de la vostra memòria!

Àngel Ismael i Hierro
director