31 de maig 2003

Presentació Escola d'Estiu - 2003

Presentació al programa de la 23a. Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre - 2003

En la societat actual es parla, s’escriu, que estem en la societat de la informació i en la societat del coneixement, aquestes denominacions fan referència als canvis produïts per les possibilitats de transmissió de la informació que ofereixen les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) en les formes d'interacció, comunicació i aprenentatge.

Passem d’una situació en què la informació era un bé escàs, a una societat on la informació és un recurs abundant, i a vegades excessiu. Associem la manca de coneixements a la manca d’informació, i això ha canviat, ja que la causa principal de la manca de coneixement és principalment l’excés d’informació.
De les moltes habilitats d’abans, era prioritari recollir molta informació, ara és més important processar la immensa quantitat d’informació que tenim a l’abast.

Aquesta revolució del pensament implica una veritable transformació educativa, que no es pot fonamentar, del tot, en els enfocaments pedagògics tradicionals. Els grans canvis educatius comencen a l'aula, en una renovació pedagògica permanent. Les tecnologies canviïn molt ràpidament, però la capacitat d’absorció de les persones, evidentment no és tan ràpida, per això cal una formació continuada.

No es poden continuar ensenyant les mateixes coses de la mateixa manera. Davant nostre hi ha unes eines impressionants que permeten que els processos d’aprenentatge siguin molt més personalitzats.
En el món del futur serà fonamental el paper dels intermediaris de la informació, aquesta serà una de les tasques que haurà d’assumir el professorat. La societat del coneixement ens farà revisar el món de l’educació, com a conseqüència de la incorporació de les noves tecnologies als currículumns.

El professorat i l’alumnat hauran d'assumir un nou rol. Les mestres i els mestres que han estat mediadors entre l'experiència humana i la informació existent, s'hauran d'adonar que la informació ha de ser punt de partida i d'arribada en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Hem d’ensenyar a aprendre i sobretot hem de saber utilitzar adequadament la informació.

L’Escola d’Estiu del 2003, presentarà la proposta d’un nou model educatiu per a la societat del coneixement. Aquest document voldrà ser el referent per futures actuacions que han de concretar quin model pot servir per aquesta nova societat del segle XXI.

Àngel Ismael i Hierro
President MRP Terres de l’Ebre