20 de febr. 2003

Escola d'Estiu - 2002

Conclusions a la 23a Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre

L’any 2002 es van desenvolupar a Catalunya 16 escoles d’estiu. De les quals dos es van desenvolupar a la delegació territorial de les Terres de L’Ebre: Terra Alta i Terres de l’Ebre. De l’anàlisi de la Memòria Pedagògica publicada per la SGFPRP del Departament d’Ensenyament podem extreure dades estadístiques i conclusions, útils per fer la valoració global de cara a preparar millor l’escola d’enguany, la 23ª edició.

Pel nombre d’inscrits la nostra escola, sense comptar les tres de Barcelona, està en 5è lloc (199 persones). Els coeficients d’eficàcia han estat els previstos i podem considerar-los correctes.

De les activitats amb dret a certificat a les Terres de l’Ebre s’atorgaren 106 certificats. Els percentatges d’hores realitzades respecte les planificades ha estat del 83,59 %. Del nombre d’activitats planificades i les activitats realitzades, de curs amb dret a certificació, el coeficient general és del 81,83 %, la nostra escola d’estiu té el coeficient 100 %.

Sobre les places previstes per la organització i les places ocupades enguany el coeficient general ha estat del 90,5 %. El percentatge a la nostra escola està prop d’aquest percentatge.

Sobre les hores de formació, el coeficient d’eficàcia realització/planificació és del 84,08 %, la nostra escola té el 100 %.

Aquests indicadors correctes, no treuen el més important que és el grau de satisfacció. El model de formació que ofereix l’escola d’estiu és acceptat. La organització de l’escola d’estiu de les Terres de l’Ebre vol dir que el mèrit de fer una escola d’estiu sense problemes i amb eficàcia, és gràcies a tots i totes les persones que segueixen apostant per aquest estil d’intentar millorar la qualitat d’ensenyament al nostre territori. Valorem el contacte amb tots i totes per aconseguir els objectius previstos. Ha estat molt satisfactori l’obtenció d’aquests resultats i això anima a continuar treballant.

S’ha de ressaltar que per primera vegada s’ha fet ús de l’aplicació GTAF. A partir d’aquestes dades s’ha fet l’anàlisi conjuntament amb altres dades aportades directament pels responsables que han organitzat les Escoles d’Estiu.

De la introducció de la Memòria de l’Informe Final, volem reproduir el paràgraf d’intencions que ben bé podríem adoptar per al futur: “En una opció d’ensenyament no selectiva que atén els alumnes segons les seves necessitats i que ha d’impulsar, fins al màxim, les possibilitats de cada individu, és imprescindible la formació i també l’empatia vers els infants i els adolescents”.
Àngel Ismael