29 de juny 2003

Editorial revista Recapte. n 21. 2003



L’MRP Terres de l’Ebre ja ha recorregut un camí contrastat vers la sostenibilitat i la conservació del medi ambient. Només caldria fullejar els programes de les 23 edicions d’escoles d’estiu de les Terres de l’Ebre per veure que la nostra intenció continua sent vàlida.
El número del curs actual del “Recapte”, té la intenció de contribuir a promocionar la millora de la educació ambiental i establir als nostres centres l’agenda 21. Afegim adreces d’Internet on podem ampliar la informació.


http://www6.gencat.net/a21cat/escoles.htm
Durant els darrers quatre anys, la Generalitat de Catalunya ha estat treballant en la elaboració de l'Agenda 21 de Catalunya. Aquest procés ha estat dividit en diferents fases i hi ha participat diversos agents, com el Fòrum Consultiu de l'Agenda 21 de Catalunya, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, així com ens locals i les entitats representants dels teixits econòmic i social de tot el país.
Aquest llarg procés, però, seria incomplet sense la participació del conjunt de la ciutadania. És per això que, enguany, s'inicia la Fase de Participació Ciutadana, un espai obert a la ciutadania perquè puguin conèixer i aportar la seva opinió vers aquesta Agenda que és de tots.


http://www.cat-sostenible.org/agenda21/
El gran repte del planeta per al segle XXI: la necessitat d'assolir un nou model de desenvolupament que sigui sostenible a nivell social, econòmic i ambiental.
El compromís polític de la comunitat internacional es va plasmar, entre altres, en l'aprovació de l'Agenda 21, un document que planteja tot un pla d'acció per a la sostenibilitat a escala global i que caldria que fos adoptat a totes les escales (estatal, regional, local).

També, ens afegim a la celebració dels 20 anys del Camp d’Aprenentatge del Delta de l’Ebre, recordant les nombroses col·laboracions que ha realitzat en la nostra Escola d’Estiu.


http://www.xtec.es/cda-delta
El Camp d'Aprenentatge del Delta de l’Ebre, és un servei educatiu del Departament d'Ensenyament que ofereix als nois i les noies la possibilitat de fer estades en un medi singular de Catalunya, com és el delta de l'Ebre.
Durant l'estada, els nois i les noies poden estudiar interdisciplinàriament aspectes de diferents àrees del currículum escolar mitjançant l'observació i la descoberta de l'entorn i l'experimentació.
Els objectius són:
· Conèixer i interpretar els diferents paisatges, ecosistemes i aprofitaments del delta de l'Ebre.
· Crear consciència de la importància ecològica de les zones humides i de la necessitat de llur conservació.
· Aportar recursos metodològics en l'estudi del medi i contribuir als objectius de l'educació ambiental.
Les activitats en funció de tres àmbits de treball: el riu, les basses i el mar. Estan dissenyades per a complementar el currículum habitual a l'aula. Són especialment indicades per a la realització d'Unitats de Programació i Crèdits Curriculars.

Àngel Ismael i Hierro
President MRP Terres de l’Ebre