14 de març 2002

l'Mrp i el CRP / Full n 100 /

L'MRP i el CRP del Baix Ebre *

El Moviment de Mestres va ser creat l’any 1986 a Tortosa, integrat dins la Federació de MRP’s de Catalunya, sempre ha tingut una vinculació molt especial amb el Centre de Recursos Pedagògics, també es pot llegir a l’inrevès. La història de les persones que han constituït i constitueixen el CRP mostren lligams amb la història i el treball de l’MRP.
És organitzador tradicional de l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre. La nostra escola d’estiu està situada entre les primeres de Catalunya pel nombre d’assistents, així com pels cursos desenvolupats. El suport que hem tingut des del Centre de Recursos ha fet possible aquesta qualificació.
El 1r Congrés de la Renovació Pedagògica a Catalunya, l’MRP va aportar un nombre significatiu d’experiències educatives realitzades a les nostres terres. En certa manera, era un reflex de les inquietuds pedagògiques per la renovació i la innovació que en el món educatiu de les nostres terres s’estava produïnt al caliu de la creació del Centre de Recursos.
Cada curs escolar s’organitzen unes Jornades Pedagògiques, descentralitzades i de caràcter itinerant, d’acord amb les peticions rebudes per part del professorat i/o dels Ajuntaments.
També s’ha d’esmentar la col·laboració conjunta amb altres entitats (Col·legi de Doctors i Llicenciats, ICE de la URV...) que ha fet possible ampliar la difussió i participació.
L’MRP té l’interès en donar informació a tota la societat dels seus actes; així tenim dues publicacions periòdiques: “Calaix”, butlletí d’informació trimestral i la revista pedagògica “Recapte” de periodicitat anual o bianual, amb un contingut més aprofundit i que té atorgat el número ISSN per al reconeixement als autors dels articles de mèrits per al currículum. Durant els dies que es desenvolupa l’Escola d’Estiu s’edita el butlletí “Llaüt”, amb la informació específica de les activitats diàries que l’escola realitza. Amb format CDROM, hi ha l’aportació de les I Jornades d’Informàtica Educativa que es van realitzar dintre de la 17ª Escola d’Estiu.
La pàgina web pròpia de l’MRP, primer dintre de la XTEC, ha migrat, per tenir més amplitut al servidor TINET*. La matrícula de l’Escola d’Estiu fa dos anys que s’ha realitzat via Internet, des del nostre servidor, enguany encetem un nou aplicatiu (GTAF) dintre de la XTEC, així com els Centres de Recursos ja l’utilitzen en la gestió de la formació permanent de zona.
A principis de cada curs escolar es realitza l’Assemblea de Socis amb un berenar pedagògic. D’aquestes reunions surten les línies de treball, objectius i activitats previstes per al curs. També es renoven vocals de la Junta Coordinadora, que es qui executa les activitats al llarg del curs.
El formar part de les Comissions del PFZ del Baix Ebre i Montsià, referma l’enllaç de col·laboració amb l’objectiu de treballar per millorar la qualitat de l’ensenyament. Ara, en el nou entorn de la nova Delegació Territorial d’Ensenyament, visualitzem unes bones perspectives de futur.
Àngel Ismael i Hierro.
president

*
article publicat al Full informatiu núm 100 Edició Especial

del CRP del Baix Ebre.

"Vint anys de Centre de Recursos"

Tortosa, abril de 2002.