25 de gen. 2002

Escola d'Estiu - 2001


CONCLUSIONS A LA 21ª EDICIÓ DE
L’ESCOLA D’ESTIU TERRES DE L’EBRE - AMPOSTA’ 2001.

De l’anàlisi de la Memòria Pedagògica publicada per la SGFPRP* del Departament d’Ensenyament podem extreure la satisfacció que totes les Escoles d’Estiu, mostren de forma general. Després de la verificació que s’ha fet de la programació, la Subdirecció es congratula del resultat positiu. Les dades útils poden aportar elements de reflexió i d’innovació a l’hora de programar la 22ª edició.

L’any 2001 es van desenvolupar a Catalunya 17 escoles d’estiu. Priorat, la Terra Alta i a les Terres de l’Ebre, són les que han tingut edició a la demarcació de Tarragona. Pel nombre d’assistents la nostra escola, sense comptar les tres de Barcelona, està en 4t lloc.

De les activitats amb dret a certificat són 14 les escoles d’estiu que han respost. Les Terres de l’Ebre va atorgar el 80 % de certificats, quan el percentatge general ha estat del 77,69 %. Els percentatges d’hores realitzades per activitats realitzades ha estat de 20 a l’Escola de les Terres de l’Ebre, el general és de 14,93 i les places per activitat ha estat de 18,60 a l’Escola de les Terres de l’Ebre, el general és de 24,18. Del nombre d’activitats amb dret a certificat planificades i les realitzades el coeficient general és del 0,88 la nostra escola d’estiu té el coeficient 1.

Sobre les places previstes per la organització i les places ocupades el coeficient general ha estat del 0,72, en canvi l’escola d’estiu de les Terres de l’Ebre té el coeficient 1,13. La relació de les activitats previstes/ activitats realitzades aporta un coeficient general del 0,83 la nostra escola d’estiu té l’1.

Sobre les hores de formació, el coeficient d’eficàcia realització/planificació és de 0,77, només cinc escoles d’estiu han assolit la totalitat de les hores programades, és a dir coeficient 1. Una d’elles és la de les Terres de l’Ebre.

El grau de satisfacció general, mostrat en les fitxes d’avaluació recollides al final de l’escola, és bo. La organització de l’escola d’estiu de les Terres de l’Ebre vol deixar constància que gràcies al treball fet per tots i totes, s’han assolit els objectius previstos. Valorem, entre altres qüestions, la repetició de matrícula per via telemàtica i la col·laboració dels CRP del Montsià i del Baix Ebre.Àngel Ismael

SGFPRP*: Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics.