29 de maig 2001

Presentació Escola d'Estiu - 2001

Una Escola d’Estiu per a la nostra terra.

A l’inici del segle XXI, presentem la 21a edició de l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre, una escola arrelada al territori des de fa vint anys. Ara quan es parla, més que mai, de les Terres de l’Ebre estem contents per la visió de futur que aleshores es va tindre.

Les mestres i els mestres ens preocupem per millorar la qualitat de l’ensenyament. Els reptes plantejats pels canvis tan vertiginosos que s’han produït els darrers temps han sacsejat la nostra pròpia autoestima. El cercar respostes als múltiples problemes que es donen en la pràctica docent fa pensar en la formació com la solució més immediata. Darrerament s’ha produït un increment espectacular en l’oferta de cursos al llarg de tot l’any, però l’espai que oferix l’Escola d’Estiu és únic per fer formació.

L’interès que mostrem tots plegats, persones organitzadores i assistents, en realitzar una Escola d’Estiu pròpia, vinculada a les nostres necessitats ha donat un projecte amb continuïtat. Intercanviar experiències, presentar novetats, parlar amb altres companyes i companys amb tranquil·litat són uns moments particulars de l’Escola d’Estiu.

Els nous reptes s’han d’afrontar tornant la confiança al professorat. Els problemes d’eficàcia contemplats des d’una perspectiva global podran tenir respostes més adequades. La formació continuarà sent una solució vàlida, però no sempre útil a tots els casos. La idea que es té del fet que si una persona aprèn a solucionar un problema aquest ja està solucionat, no és del tot certa.

L’angoixa de no assolir els objectius per falta de temps està molt generalitzada. El temps està organitzat d’una manera poc flexible. Seria important, reservar una part per reflexionar i així “tenir temps” després per aconseguir més eficiència.

Àngel Ismael i Hierro
President MRP Terres de l’Ebre