2 de març 2001

Escola d'Estiu - 2000

CONCLUSIONS DE LA 20ª EDICIÓ DE
L’ESCOLA D’ESTIU DE LES TERRES DE L’EBRE - TORTOSA’2000
.


La Memòria Pedagògica Escola d’Estiu 2000, febrer - 2001, de la SGFPRP del Departament d’Ensenyament, publica les dades de planificació i realització de totes les escoles d’estiu. L’any 2000 es van desenvolupar a Catalunya 16 escoles d’estiu. De les quals tres, es van desenvolupar a la demarcació de Tarragona: Priorat, Terra Alta i Terres de l’Ebre. La disminució del número d’Escoles d’Estiu ha tingut també una conseqüència en la disminució de les activitats. Si comparem l’escola pròpia de cada territori amb les dades de caràcter general, analitzem el grau de correspondència entre les activitats que es varen planificar a l’inici del procés i les que es van dur a terme.

El nombre d’assistents ha disminuït, l’índex d’ocupació de les places previstes ha estat del 75,17%. La tendència creixent dels últims anys, s’ha invertit. La nostra escola ha tingut una ocupació del 87,86%, això vol dir que de l’oferta de 280 places es van ocupar 246. Set escoles d’estiu obtenen aquest percentatge de planificació entre el 75% i el 100%.

De les activitats amb dret a certificat, són 14 les escoles d’estiu que han aportat dades. El percentatge de certificats emesos és de 79,90%, inferior a l’índex de 1999. Les Terres de l’Ebre tenen el percentatge de certificats/assistents més correcte que el general. La nostra escola, va atorgar el 86,40% de certificats. Els coeficients d’hores realitzades per activitats realitzades ha estat del 22,73 a l’Escola de les Terres de l’Ebre, el general és de 19,97. A la nostra Escola les places per activitat ha estat de 11,45, inferior al general que és del 21,25. Del nombre d’activitats amb dret a certificat planificades i les activitats realitzades el percentatge general és del 87,81%, la nostra escola d’estiu ha realitzat el 91,67%.

La relació de les activitats previstes/activitats realitzades ha estat del 84,55%, la nostra escola d’estiu va realitzar el 94,12% de les activitats. En xifres absolutes: 17 activitats proposades, se'n realitzen 16.

El percentatge de realització/planificació de les hores de formació ha estat molt correcte, globalment ha estat del 83,06%, i a les Terres de l’Ebre ha estat del 92,73%. Només vuit escoles obtenen una puntuació entre el 75% i el 100%.

El grau de satisfacció és alt. La impressió general és que el model de formació que ofereix l’escola d’estiu és bo. L’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre, la commemorativa dels 20 anys, ha tingut un gran ressò mediàtic. S’han assolit alguns dels objectius que s’havia marcat l’organització, exemples: donar publicitat a totes les activitats, obrir camí a la innovació, potenciar els nivells de participació a totes les etapes educatives, usar les noves tecnologies de la informació (s’ha realitzat la matrícula per Internet).Àngel Ismael