18 de març 2000

Escola d'Estiu - 1999

CONCLUSIONS A LA 19ª EDICIÓ DE
L’ESCOLA D’ESTIU TERRES DE L’EBRE- TORTOSA’1999.


L’any 1999 es van desenvolupar a Catalunya 19 escoles d’estiu. De les quals tres es van desenvolupar a la demarcació de Tarragona: Priorat, Terra Alta i Terres de l’Ebre. De l’anàlisi de la Memòria Pedagògica publicada per la SGFP del Departament d’Ensenyament podem extreure unes dades útils per aportar la valoració global de l’any anterior de cara a preparar millor l’escola d’enguany, la 20ª edició.

Pel nombre d’assistents la nostra escola, sense comptar les tres de Barcelona, està en 5è lloc. Encara que per activitats realitzades estaria en 4t lloc. Els coeficients d’eficàcia han estat ajustats a les previsions i podem considerar-los de molt bons.

De les activitats amb dret a certificat són 14 les escoles d’estiu que ha respost, la resta o bé no han realitzat cap activitat que s’hagi certificat, o bé no han aportat la informació. Les Terres de l’Ebre tenen el percentatge de certificat/assistents més correcte que el general, així la nostra escola va atorgar el 90,64 % de certificats, quan el percentatge general ha estat del 87,84 %. Els percentatges d’hores realitzades per activitats realitzades ha estat de 19,23 a l’Escola de les Terres de l’Ebre, el general és de 19,16, i les places per activitat ha estat de 15,62 a l’Escola de les Terres de l’Ebre, el general és de 21,66. Del nombre d’activitats amb dret a certificat planificades i les activitats realitzades el coeficient general és del 0,93, la nostra escola d’estiu té el coeficient 1.

Sobre les places previstes per la organització i les places ocupades l’eficàcia ha disminuït, enguany el coeficient general ha estat del 0,74, en canvi l’escola d’estiu de les Terres de l’Ebre té el coeficient força correcte de 0,95. Aquest coeficient el tenen cinc escoles d’estiu. La relació de les activitats previstes/ activitats realitzades aporta un coeficient general del 0,89, la nostra escola d’estiu té l’immillorable coeficient d’1.

Sobre les hores de formació, el coeficient d’eficàcia realització/planificació és de 0,85, només tres escoles d’estiu (de 16 que aporten dades) han assolit la totalitat de les hores programades, és a dir coeficient 1. Una d’elles és la de les Terres de l’Ebre.

Aquests indicadors amaguen el més important: el grau de satisfacció i la impressió general que el model de formació que ofereix l’escola d’estiu és bo. La organització de l’escola d’estiu de les Terres de l’Ebre vol deixar constància de realitzar una escola d’una manera òptima i sense problemes. Valorem el contacte amb tots i totes per aconseguir els objectius previstos. Ha estat molt satisfactori l’obtenció d’aquests resultats i això anima a seguir per aquest camí.

Àngel Ismael