16 de març 1998

Escola d'Estiu - 1997

BREUS CONCLUSIONS DE LA XVII EDICIÓ DE L’ESCOLA D’ESTIU “TERRES DE L’EBRE” -1997

El Departament d’Ensenyament ha presentat la Memòria de les Escoles d’Estiu de l’any 1997.

De la gran quantitat de dades, percentatges, estadístiques, índex.. volem extreure les pròpies de la XVII edició de la nostra Escola d’Estiu, a Amposta.

Es van celebrar a tot Catalunya 21 escoles d’estiu. Si treiem les tres més grans de Barcelona, que passen dels 1000 assistents, ens quedem amb 18 escoles. Ordenades per nombre d’assistents, és a dir, persones que han pagat una matrícula, l’Escola d’Estiu de les Terrres de l’Ebre ocupa el 5è lloc (150 matriculats). Les quatre que ens sobrepassen són Vallès Oc. (393), Lleida (310), Maresme (282) i Anoia (183). Però per nombre d’activitats previstes i realitzades som la primera, amb 51, amb la particularitat de 22 activitats que no computen assistència (vermuts, conferències..). Segueixen en aquest índex: Maresme (49), Lleida (45), Vallès Oc. (34) i Anoia (27). El nostre coeficient d’activitats realitzades/previstes és força correcte: 0,82 i està per damunt de la mitjana de tot Catalunya: 0,80. En canvi, hem de dir que el coeficient de places previstes sobre les places ocupades és inferior a la mitjana (0,62).


No és triunfalisme, ni estem totalment cofois de l’escola de l’any anterior, podem millorar amb la 2a edició de les Jornades d’Informàtica Educativa. Senzillament són dades reals que poden portar a fer més d’una reflexió. Nosaltres, la Junta Coordinadora de l’MRP “Terres de l’Ebre”, continuarem amb aquesta línia de treball responsable a la 18ena edició, però de tots i totes les professionals de l’ensenyament de les nostres terrres depèn que així sigui.

El recolzament passa per formalitzar la corresponent matrícula i fer que altres persones que no se n’assabenten sàpigen i entengen l’esforç que representa.

Àngel Ismael i Hierro
president de l’MRP “Terres de l’Ebre”