29 de maig 1997

Presentació Escola d'Estiu - 1997

L'ESCOLA D'ESTIU A INTERNET

Ara més que mai, s'imposa al món educatiu una recerca d'adaptació a nous temps, un sistema educatiu nou, alumnes en noves etapes del seu itinerari formatiu, i nous processos d'ensenyament-aprenentatge. Si l'estiu marca un parentesi al calendari escolar, els i les mestres aprofitem l'espai idoni de l'Escola d'Estiu per reflexionar i debatre tots aquests aspectes i canvis.
Les activitats pròpies de l' escola d' estiu, porten el mòbil del coneixement, de la descoberta, del perfeccionament, i desemboquen en el desig d'intercanviar-ho amb els altres. Això és constant al llarg de les edicions anteriors, donant-li un tarannà propi de les Terres de l'Ebre, molt nostre, que ens deixa un pòsit, i que es converteix en una manera de ser, en una manera de fer les coses, adaptant-les als nostres alumnes, al nostre entorn.


La XVII Escola d'Estiu, torna a Amposta, responent a l'alternança entre les capitals del Baix Ebre i Montsià, i a les mateixes instal·lacions educatives d'altres vegades, l'IES "Berenguer IV", l'IES "Montsià" i el CEIP "Agustí Barberà", lloc central de secretaria i d'organització, donaran cabuda als professors/res, alumnes, xiquets/es, personal de serveis, i membres de l'organització durant els deu dies de durada.


Com l'any anterior continuem treballant amb el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, potenciem molt les activitats internivells, alhora que dediquem una especial atenció a les tecnologies de la informació. Enguany encetem les Primeres Jornades d'Informàtica Educativa, amb els conferenciats i professors més autoritzats d'aquest camp, i tot un seguit de possibilitats de connexió amb Internet i les xarxes telemàtiques d'educació i renovació de tot el món.


L'MRP de les "Terres de L'Ebre", convida a tots i totes a fer acte de presència en aquests dies de primers de juliol a Amposta. Els assistents feu recolzament a tot un any de treball de companys i companyes del Moviment de Mestres, i fareu sortir a l'exterior el que hi ha dins aquest moviment, l'element vital: el treball voluntari. L'objectiu del mateix és participar en una obra col·lectiva, i amb l'esforç personal de cadascun, dur endavant idees de renovació, d'incorporar les últimes tècniques, en definitiva: millorar la qualitat educativa.


Àngel Ismael i Hierro
President de l'MRP "Terres de l'Ebre"