5 de jul. 2008

Espai de trobada...dijous 3

Trobada de Biblioteques Escolars, 3 de juliol de 2008

S’han complert 10 anys de la creació del Grup Bibliomèdia de la FMRP de Catalunya. Pel fet d'assistir a la 1a Jornada sobre Biblioteques escolars vaig conèixer algunes de les persones que estaven al davant d'aquell grup de la FMRP. Les persones que van fer un llibre rigurós sobre l'estat de la qüestió i sobre el que era desitjable al respecte. Han passat 10 anys i hem viscut un intent d'activar les biblioteques escolars, el programa d’innovació educativa biblioteca escolar puntedu.


A la pàgina 16, del Recapte, núm. 17-18 (Cursos 1998-1999/1999-2000) hi havia una breu notícia d'aquest grup. Ara té el seu propi espai web: http://gbiblio.pangea.org/, amb un seguit de materials descarregables com, per exemple, La biblioteca mediateca, CD que es pot aconseguir gratuïtament només sol·licitant-lo.


Este grup ha contribuït de manera decisiva a l'impuls de les biblioteques escolars, del cor de l'escola del qual parla Jaume Centelles. La seua millora és una cosa que hem de fer entre totes i tots.

Per al dia 3 de juliol de 2008, en el marc de l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre, l’MRP tenia prevista una Trobada de Biblioteques Escolars. Han estat presents els CRPs del Baix Ebre i del Montsià, el CEIP Ferreries, el CEIP de Rasquera, l’IES Montsià, l’IES Ramon Berenguer IV, l’IES Sòl-de-Riu. Havien manifestat el seu interès i la impossibilitat d’assistir-hi el CEIP Miquel Granell i el CEIP Carles III.

S’ha repassat l’acta de la reunió a Rubí, el 14 de juny de 2008, del Grup Bibliomèdia i s’han comunicat, breument, algunes experiències i projectes.

Respecte al Màster sobre biblioteques escolars i promoció de la lectura, convocat conjuntament per la UAB i la UB és una bona iniciativa però que queda lluny del nostre territori. Les places ofertades, 30, són insuficients. Una proposta adequada per a les Terres de l’Ebre seria ofertar un màster equiparable des de la URV, amb la col·laboració del Departament d’Educació, però això només tindria sentit si hi ha una demanda suficient. És una qüestió que es pot indagar de cara al curs vinent.

Les declaracions del Conseller d’Educació parlaven de la generalització de la implantació de les biblioteques escolars. La realitat és que al programa d’innovació educativa biblioteca escolar puntedu podran acollir-se el curs vinent 200 escoles d’unes determinades zones educatives. Les mitges jornades seran per a les escoles que van iniciar el projecte el curs passat. Sobre este tema es va comentar la diferència entre els centres de Primària i Secundària, i com amb la voluntat dels equips directius i els claustres del professorat es podia assolir un funcionament adequat de la biblioteca amb les hores de dedicació pertinents. Existeixen més fórmules, alguns centres, amb ajuts i col·laboració de l’administració local tenen contractada una persona per a portar el servei de biblioteca.

Sobre l’Epèrgam s’ha comentat el mal funcionament. L’acta parla de la seua substitució per a un nou programa. També seria interessant que no es tanqués tot l’estiu ja que poden fer-se consultes al catàleg, sobretot per part del professorat i l’alumnat que realitza treballs de recerca. I també per a realitzar faenes d’actualització.

L’acta comenta que es parla poc de biblioteques escolars a l’avantprojecte de la LEC i de la necessitat que siga un punt tractat, la possibilitat que siga inclosa a l’apartat de recerca.

Es comenta l’organització de les IV Jornades de Biblioteques Escolars amb el tema “Pla de Lectura”, que serà el tema de formació per a les biblioteques escolars de les Terres de l’Ebre que fan el tercer any de puntedu. Per tant, la qüestió no pot ser més adequada, però a banda d’esta formació més distant de nosaltres des del CRP Montsià s’ha fet la petició que la Jornada que cada any organitza l’MRP siga dedicada a les biblioteques escolars i, per tal de fomentar la participació es faça un intercanvi d’experiències. També es poden portar persones destacades en este àmbit. l’MRP recull la inquietud i proposa Amposta com a seu d’esta jornada.

El CEIP Ferreries manifesta la il·lusió que ha generat el projecte i la incertesa del seu futur. També s’ha destacat la complicitat i la col·laboració d’un bon nombre de companys i companyes. Esta participació és imprescindible per a l’èxit del futur Pla de Lectura del Centre.

S’ha parlat de la creació de biblioteques d’aula, el CEIP Rasquera ha parlat de la seua experiència en este sentit.

Els centres d’Amposta amb el suport del Pla Educatiu d’Entorn ha organitzat un club de lectura que ha implicat a gran part dels centres ampostins i a la Biblioteca Comarcal “Sebastià Juan Arbó”. Esta experiència esta explicada a la pàgina web del CRP Montsià.

La propera reunió del Grup Bibliomèdia serà el 7 d’octubre de 2008, a Barcelona.

Seria convenient i interessant fer una reflexió conjunta des de les Terres de l’Ebre i enviar-la a esta reunió i, cas de ser possible, acudir alguna persona en representació.