10 de jul. 2008

CONFERÈNCIA INAUGURAL DE LA 28ª ESCOLA D’ESTIU DE LES TERRES DE L’EBRE DEL DR AZAEL FABREGAT


CONFERÈNCIA INAUGURAL DE LA 28ª ESCOLA D’ESTIU DE LES TERRES DE L’EBRE DEL DR AZAEL FABREGAT
Este escrit pretén ser una síntesi de la conferència que va pronunciar el Dr. Azael Fabregat, director del Campus Terres de l’Ebre, de la URV, a la inauguració de la 28a Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre, que va tindre lloc al Teatre Auditori Felip Pedrell, de Tortosa el 17 de juny a les 19 hores, presidit per l’alcalde de Tortosa i la directora-adjunta dels SSTT d’Educació.
En primer lloc ens va mostrar una diapositiva d’un article sobre la universitat aparegut al diari El País, el 8 de maig de 2008. El titular parlava d’un retrocés en el nombre de persones que aspiren a tindre una carrera universitària perquè no hi ha prou reconeixement social de les mateixes. Després contingut de l’article desmentia allò que s’havia anunciat al títol.
Van seguir unes paraules de Ghandi: Riquesa sense treball, plaer sense consciència, ciència sense humanitat, política sense principis, comerç sense moral i devoció sense sacrifici, que vindrien a ser una visió irònica del capitalisme sense rostre. Tractant-se, per tant, d’humanitzar els aspectes més punyents del capitalisme.
La Universitat té tres missions: la docència, la recerca i la tercera missió: un treball cap enfora, un exemple d’acció globalseria el procés de Bolonya i un exemple cap endins, el CRAI.

La universitat és una institució amb 900 anys d’existència i això vol dir que està perfectament consolidada, la clau d’este paper de la universitat és la seua adaptabilitat, la seua flexibilitat. Ha d’arribar a tot el territori, potenciar la formació permanent, promoure la transferència de coneixement, participar en els nòduls d’innovació, fomentar l’emprenedoria de l’alumnat i el professorat.Tercer exemple: El CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació), que seria el substitut de la biblioteca en els temps de la societat de la informació, però a més a més dels recursos tecnològics contempla els recursos humans: el treball en equip, diferents metodologies, etc...
Ens va cridar molt l’atenció l’estadística sobre població amb títol universitari en les quals queda evidenciada la incidència del factor allunyament dels centres universitaris en l’assoliment d’un títol. La situació geogràfica de les nostres comarques és una dificultat i una desigualtat. Esta situació està, poc a poc, sent compensada amb la implementació del Campus Terres de l’Ebre.

Hi ha una sèrie de factors que estan contribuint a la globalització de la universitat: (EQF) , Marc europeu de qualificacions per a l’aprenentatge al llarg de la vida; (EUROPASS ), transparència de qualificacions; (ECTS-ECVET), transferència de crèdits; (ENQA-ENQAVET), assegurament de la qualitat; (EHEA o EEES) Espai Europeu d’Educació Superior i (ERA o EER), Espai Europeu de Recerca.

Veure la presentació a:

http://www.xtec.cat/~aismael/2007_08_A/presentacio_ee08.ppt