3 de nov. 2010

Direcció, autonomia i projecte educatiu


DIRECCIÓ, AUTONOMIA I PROJECTE EDUCATIU

Una repassada general al decret de la funció directiva dels centres públics és suficient per adonar-se que no defensa amb prou vehemència la necessitat de centrar com a eix organitzador del projecte de direcció, el projecte educatiu de centre. Un projecte educatiu clar i compartit és el cohesionador de l’activitat col·lectiva de la comunitat educativa del centre i marca els vorals del camí a seguir. Per això és necessari que hi hagi un projecte de direcció coherent, que no solament el respecti, sinó que s’aliï amb ell.

En els centres educatius la direcció es torna una feina força complicada perquè conté una doble representació: per una banda representa el titular (Generalitat) davant la comunitat educativa i, per una altra, és la màxima representant del centre de cara enfora. Però el decret, lluny de pal·liar aquesta dicotomia, prefereix vestir amb noves condicions el càrrec: creant una categoria superior (direcció professional docent), dotant de consideració d’autoritat pública el director/a, concedint la consolidació de complements retribuïts, possibilitant abandonar les hores lectives o assumir la direcció d’un centre sense ser elegit/da. Són les condicions adequades per potenciar el lideratge pedagògic ?

Aquestes mesures, falsament enlluernadores, no solucionen la dificultat de la tasca de dirigir un centre educatiu que no és només “manar” sinó també “dinamitzar”, “coordinar”, “convèncer”, “atreure”, “pactar” o, fins i tot, “seduir”. Possiblement aquestes condicions encara faran més visible el problema dels lideratges individualistes i evidencien la necessitats dels òrgans col·legiats en la presa de decisions i en la responsabilització de les tasques que cal portar a terme. Això dóna garanties de continuïtat en els càrrecs directius d'un equip, potencia el lideratge compartit i garanteix la gestió democràtica dels centres educatius públics.

En aquesta mateixa línia, es fa del tot imprescindible que l’avaluació de la direcció no sigui solament externa; cal que el projecte educatiu de cada centre sigui la font d’on s’alimenten els criteris avaluatius del projecte de direcció i la seva comunitat educativa qui els porti a terme valorant la feina feta, el procés i el resultat.

La direcció és un element de l'autonomia d'un centre, exercida amb responsabilitat. Una i altra es deuen a un projecte educatiu col·lectiu.

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya

Equip de Coordinació

Octubre de 2010.