28 de maig 2010

PEL PRESENT I FUTUR DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA

PEL PRESENT I FUTUR DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA

En els moments dificils que estem passant per la crisi econòmica, pensem que l’atenció al centre, a l’aula i en definitiva a l’alumnat ha de ser prioritària en la inversió pública.

L’educació és un dret fonamental i un dels aspectes clau per preparar la sortida a la situació de crisi econòmica, això obliga al govern assolir la perspectiva d’inversió del 6% del PIB.

L’administració ha de treballar a partir de les necessitats dels centres educatius públics:

- Cal continuar amb l’especial atenció als centres educatius públics que estan en entorns més desfavorits, per promoure l’equitat.

- Cal que l’alumnat estigui atés amb qualitat, per això no es poden reduir les plantilles del centres educatius públics (professorat, altres professionals, hores de coordinació) i s’han de cobrir les baixes per què no es crein disfuncions als centres educatius.

- Cal mantenir els nivells de qualitat demostrats per l’escola rural a partir de la promoció del model de ZER sense la reducció de places d’especialistes itinerants.

- Cal concebre la comunitat educativa com el veritable agent de l’autonomia dels centres publics concretada en el projecte educatiu de centre.

- Cal una avaluació transparent i garantista del sistema educatiu no solament dels centres públics.

- Cal disminuir els index d’abandonament prematur cercant noves ofertes formatives atractives pels joves.

- Cal ampliar i diversificar l’oferta de batxillerats i de modalitats de formació professional.

- Cal tornar a pensar el model de qualitat del centres educatius públics en el tram 0-3 evitant les externalitzacions.

- Cal que el desplegament de la LEC es faci sota el principi d’equitat del sistema educativa.

- Cal reduir despeses prescindibles pel sistema educatiu per tal de donar prioritat a tots els aspectes anteriorment esmentats.

Creiem que els temes educatius encetats en aquest moment són trascendents pel futur del nostre sistema educatiu públic i per l’alumnat, com a ciutadans de ple dret, per això creiem imprescindible que la inversió en l’escola pública no sigui rebaixada si nó tot el contrari; aquesta és la millor inversió pel futur del país

Federació MRP de Catalunya, maig de 2010.