29 de maig 2009

29a Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre

29a ESCOLA D'ESTIU DE LES TERRES DE L'EBRE

informació

Forma per matricular-se a Internet :

http://www.xtec.es:8081/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_any=2008-2009&p_entitat=0416

Dates de matriculació: 1 al 20 de juny.

Web http://usuaris.tinet.org/mrpte/escola.htm

Horaris Cursos Escola Estiu http://usuaris.tinet.org/mrpte/horari.htm

Cursos i activitats Escola Estiu http://usuaris.tinet.org/mrpte/cursos.htm

Forma de pagament:
Una vegada enviada la inscripció, s’ha d’ingressar la quota a aquest compte corrent de l’MRP Terres de l’ Ebre:

CAIXA DE PENSIONS 2100 – 0019 – 47 – 0200 517469

Els drets d'inscripció són : 12 euros per a socis de l'MRP o 24 euros pels no socis
http://usuaris.tinet.org/mrpte/matricula.htm

Inscripció a l'àmbit virtual té un suplement de 3 euros.

El cus 8000220416 Manualitats a l'escola, té un suplement de 10 euros per material.

Certificat, inclòs al Pla de Formació del Departament d'Educació, a les persones que hagen assistit al 80% del curs