6 de juny 2008

MATRÍCULA ESCOLA D'ESTIU

Els cursos de l'Escola d'Estiu s'adjudicaran per la data de l'ingrés de la quota de matrícula a La Caixa. És possible que una vegada cobertes les places, puguin queda algunes persones inscrites sense curs, pel fet de no haver fet l'abonament de l'import de la matrícula. Preguem la màxima puntualitat en realitzar el pagament, requisit indispensable per assistir al curs.
En aquest sentit, us recordem aquest avís que surt a la pàgina web de formació del professorat:
[Us recordem que les Escoles d'Estiu tenen un cost d'inscripció. A la web de cadascuna d'elles trobareu la informació corresponent.]
Esperem que amb la vostra bona comprensió s'aconseguirà, com sempre, el bon funcionament de l'Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre.