4 de jul. 2007

Editorial 4* Bolletí Llaüt de l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre

* Dues informacions

Sobre de la formació del professorat cal llegir el document de la SGFPRP, ”El Pla Marc

de formació permanent 2005-2010”. (1) És aquí on es pot llegir les pautes que la

formació d’estiu i els MRP poden aportar. A l’apartat de la formació d’estiu, cada

vegada entenem que més potenciada, trobem el següent text, prou explícit:

“Els mateixos moviments de renovació pedagògica i grups organitzadors d’escoles

d’estiu han dut a terme des de fa temps una reflexió sobre la formació d’estiu i

específicament sobre les escoles d’estiu com a tals. S’han assajat noves fórmules i

s’han impulsat modalitats formatives que, mantenint les característiques essencials de

l’escola d’estiu, explorin nous àmbits i sobretot ajudin a donar resposta als reptes

professionals que tenen plantejats els ensenyants de Catalunya”.

(1)

http://www.xtec.cat/formacio/pla_marc/plamarc.pdf.

El 17 de febrer, a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, l’MRPTE organitzava la jornada pedagògica dedicada a Artur Bladé Desumvila (1907-1995). (2)Aquestes adreces web contenen algunes imatges de la Mostra de Treballs Escolars. Aquesta mostra ha estat perllongada i l'exposició i entrega de diplomes i obsequis als nous

participants s’ha fet en el context de la Fira del llibre ebrenc, a Móra d'Ebre, juny de 2007.

(2)

http://picasaweb.google.es/tcamachomol/JornadaBlad

http://picasaweb.google.es/BibliotecaIESAlcanar/AucaArturBlad